OL700 - Awards rules

700 years since first mention of Dobruska

Radio club OK1KQI issues three Awards for radio contacts with its members. Awards are only in electronic form and free of charge.

 

LOG SEARCH

ISSUED AWARDS

AWARD STATISTICS

 

 

Time

Different stations from Radio club OK1KQI and special event stations OL700DKA, OL700CO and OL700LTV will be activated from March 4th 2020 to December 31st 2020.

 

Points

Each QSOs with stations from list bellow will give you points per bands. Count only one QSO on each band with different modes (CW, PHONE, DIGI). Contacts can be only on ham radio bands. QSOs via repeaters or satellite will be not accept. Contacts during contests will be counts. Repeated QSOs on the same band/mode slot with the same callsign give 0 points. For example call OK1KQI on 80m and 40m in SSB and DIGI give you the total 4 valid QSOs and 400 points for award.

 

A minimum of 700 points are to be collected to reach our GOLD award.

A minimum of 500 points are to be collected to reach our SILVER award.

A minimum of 350 points are to be collected to reach our BRONZE award.

! For all awards you need also minimum 1x QSO with OL700DKA !

 

100 points     OL700DKA, OL700CO, OL700LTV

100 points     OK1KQI

50 points     OK1ACF, OK1ANT, OK1AOV, OK1CO, OK1FK, OK1KT, OK1LTV, OK1MKO, OK1MOW

50 points     OK1UME, OK1ZE, OK2DJD

 

Personal data :

We don't store your private data. We store in our databasis only data from QSOs contacts like call sign, date, time, mode and band. We store only award number and your call sign in award database. We don't store your name from award application, it's displayed only in your browser.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

700 let od první písemné zmínky o Dobrušce

Radioklub OK1KQI vydává tři diplomy za spojení s jejími členy. Diplomy jsou vydávány zdarma a pouze v elektronické podobě.

 

Období

Různé stanice z Radioklubu OK1KQI Dobruška a příležitostní stanice OL700DKA, OL700CO a OL700LTV budou aktivní v období od 4. března 2020 do 31. prosince 2020.

 

Bodování

Za každé QSO se stanicemi uvedenými níže se sčítají body za jednotlivá pásma a módy. Na jednom pásmu je tedy možno uskutečnit s každou stanicí tři platná QSO módem CW, FONE a DIGI. QSO se počítají pouze na radioamatérských pásmech, nepočítají se QSO za spojení přes převaděče a satelity. Spojení během závodů jsou platná. Opakovaná QSO na stejném pásmu a stejným módem se nepočítají.

Příklad - OK1KQI na 40 a 80m, obě QSO módem SSB a DIGI se počítají jako 4 QSO a celkem tedy 400 bodů do diplomu.

 

Pro dosažení zlatého diplomu (GOLD AWARD) je zapotřebí 700 bodů

Pro dosažení stříbrného diplomu (SILVER AWARD) je zapotřebí 500 bodů

Pro dosažení bronzového diplomu (BRONZE AWARD) je zapotřebí 350 bodů

! Pro všechny tři diplomy je povinné alespoň 1x QSO se stanici OL700DKA !

 

100 bodů     OL700DKA, OL700CO, OL700LTV

100 bodů     OK1KQI

50 bodů     OK1ACF, OK1ANT, OK1AOV, OK1CO, OK1FK, OK1KT, OK1LTV, OK1MKO, OK1MOW

50 bodů     OK1UJL, OK1UME, OK1ZE, OK2DJD

 

Osobní údaje :

Neukládáme žádné Vaše osobní údaje. V databázi spojení ukládáme pouze informace o spojení jako volací znak, datum, čas, mód a pásmo. V databázi diplomů ukládáme pouze Váš volací znak a číslo diplomu. Vaše jméno a příjmení z diplomu neuchováváme a je zobrazeno pouze ve Vašem prohlížeči.